** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Disclaimer Dop's Montage

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Dop's Montage tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

Dop's Montage is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Links

Het is mogelijk dat Dop's Montage op deze website een link maakt naar een andere website waarvan Dop's Montage meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief. Dop's Montage is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden.

Algemeen

Dop's Montage behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt Dop's Montage u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Copyright © 2010 Dop's Montage